การตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด นำทีมโดย นาย มนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบภายใน สสอ.ศรีประจันต์ และ รพ.สต.บ้านม่วงเจริญผล..ขอบคุณ ผอ.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านม่วงฯ ทุกท่านที่รับตรวจในครั้งนี้