กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ ตามโครงการ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

        นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วย นายแพทย์สุธน ยุวศิรินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ ร่วมกับ นายมะยม สุพรรณ สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ และอสม.อำเภอศรีประจันต์ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ ตามโครงการ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน พร้อมมอบของเยี่ยมเสริมกำลังใจผู้ป่วยจากกองทุน"โครงการเดิน วิ่ง ศรีประจันต์รันเหน่อ ๒๐๒๐ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อำเภอศรีประจันต์