กิจกรรมศรีประจันต์รันเหน่อ 2020

       คณะผู้จัดงานเดินวิ่ง ศรีประจันต์รันเหน่อ2020 ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านและผู้ร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทีมงานทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกของเรา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดงานต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ค่ะ