เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (NPCU) วังมดงามพัฒนา ลงเยี่ยมผู้ป่วย เดือน ต.ค. 2563

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (NPCU) วังมดงามพัฒนา (รพ.สต.มดแดง รพ.สต.วังยาง รพ.สต.บางงาม และ รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย)

👨‍⚕️พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ

👩‍🦽ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ