นายมะยม    สุพรรณ

สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ Covid-19

ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูล

พิกัดแผนที่หน่วยบริการในสังกัด